Föräldraföreningen, mer info

Föräldraföreningen i Dannike

Till föräldraföreningens möten är alla föräldrar som har barn och ungdomar i Dannike välkomna! Föräldraföreningen grundar sig på ideellt arbete. Föräldraföreningen är en religiöst och politiskt obunden förening.

Läs tidigare mötesprotokoll:

Föräldraforeningsmöte 20170314

Föräldraföreningsmöte 20161013

Föräldraföreningsmöte 20160209
Föräldraföreningsmöte 20160112

Föräldraföreningsmöte 20151202
Föräldraföreningsmöte 20151005

Föräldraföreningsmöte 20150218
Föräldraföreningsmöte 20150127

Share