Dannike Byalag

Ordförande: Magnus Skog (Tel 033 28 13 97)
Vice ordförande: Kent Johansson (Tel 033 28 13 31)
Kassör: Jeanette Haegerstam
Övriga ledamöter: Anette Gissberg, Patrik Jigbring, Claes Lund, Alexander Andersson

Dannike Byalag är en förening som bland annat arbetar med slyröjning utmed sjön, skötsel av vår badplats och bryggor med mera. Byalaget är även med och ordnar evenemang som Dannikedagen och Julmarknaden.

Share