Välkommen till Dannike

bg_mistmorningL

Dannike är en tätort belägen i sydöstra delen av Borås kommun, Västergötland. Dannike är kanske mest känd för Rammsjön där det finns en välbesökt badplats men här finns också bland annat en fin skola (Dannikeskolan F-6), en flitigt använd Hembygdsgård och en central idrottsplats (Dannehov) med elljusspår, fotbollsplan, tennisbana, boulebanor, cykelbana och hinderbana…

Idrottsplatsen – Dannehov

Dannehov

Dannehov

Centralt placerad, inne bakom skolan, ligger idrottsplatsen Dannehov med klubbstuga, fotbollsplan, tennisbana, bouleplan och elljusspår. Vi har dessutom byggt en aktivitetsplats, med cykelbana och hinderbana, för att öka utbudet av aktiviteter.

Elljusspåret

Bilder från elljusspåret (ca 2,5 km)

Dannike kyrka

Dannike kyrkaKyrkan från 1200-talet som enligt sägnen glömdes bort när trakten hemsöktes av digerdöden på 1300-talet och hittades i en bokdunge ett par hundra år senare.

Det äldsta inventariet i kyrkan är dopfunten i sandsten som tillverkades av Mäster Andreas på 1200-talet. I kyrkan finns en sjuarmad ljusstake från 1600-talet som skänktes av dåvarande ägarinnan till Torpa stenhus, Grevinnan Christina Chatarina DeLaGardie. Kyrkan har många andra gamla sevärdheter bl.a. predikstol från 1600-talet.

Bland de nyare inventarierna som finns i kyrkan är en vacker välljudande orgel som invigdes 2 april 2006.

Hembygdsgården

Dannike Hembygdsförening driver Hembygdsgården med dansbana och ett gammalt torp. Här firas bland annat midsommar på traditionellt sätt med dans runt midsommarstången, kaffeservering och lotterier.

”Dannikehäxan” – Den gåtfulla kvinnan från Dannike

”Vem var kvinnan som blev begravd i en enkel träkista i en mosse utanför Dannike för mer än trehundra år sedan? Varför blev hon inte begravd på en kyrkogård?

På 1940-talet fann några män, som bröt torv i Ryds mosse utanför Dannike, hennes kvarlevor. Idag finns kvinnan och hennes tillhörigheter; bla kläder, skor och pipa på Borås Museum. Arkeologer, osteologer och konservatorer kan ge svar på många av våra frågor om Dannikekvinnan, men inte alla. Fortfarande är mysteriet kring henne olöst.”

Hämtat från Borås Museums hemsida www.boras.se/forvaltningar/kulturforvaltningen…

Badplatsen

Under sommaren finns en härlig badbrygga med hopptorn (1-3 m), flitigt använd av både Dannikebor och andra.

Dannikeskolan

Dannikeskolan
Dannikeskolan är en skola med integrerad förskola och fritidshem och omfattar barn och elever i åldrarna 1 – 12 år. Skolan är belägen mitt i Dannike.

Share