Svenska kyrkan Dannike

Dannike kyrka från medeltiden tros ha uppförts under 1200-talet. Från den tiden är också sandstensdopfunten. Sitt torn fick kyrkan först 1909 och då flyttades kyrkklockan från klockstapeln på kyrkogården till det nya tornet. Vid denna renovering tillkom också sakristian och det nuvarande koret.

Altaruppsatsen är från 1600-talet men flyttades hit från Länghems kyrka på 1800-talet. Legenden berättar om ett Dannike, hårt drabbat av digerdöden på 1300-talet och om hur byn glömdes bort och växte igen. Först 200 år senare återupptäcktes kyrkan efter att ett par jägare kommit förbi och råkat skjuta en pil i kyrkväggen.

Vill du veta mer?

För upplysningar t.ex. gudstjänsttider, personal eller telefonnummer gå till www.svenskakyrkan.se/toarp eller skicka epost till 

Share