Föräldraföreningen i Dannike

Föräldraföreningen i DannikeFöräldraföreningen i Dannike är ett forum där föräldrar kan diskutera frågor som berör barnen i förskolan, skolan, fritids och på fritiden. Syftet är också att främja samarbetet mellan föräldrar och personal. Varje klass/grupp har en eller flera föräldrarådsrepresentanter som är språkrör för sin grupp i föräldrarådet.

Medlemsavgift

För att kunna bekosta olika aktiviteter för barn och ungdomar så har föräldraföreningen en frivillig medlemsavgift på 100 kronor per familj och läsår (läsåret 17/18) som betalas in på bg: 5664-9916 eller Swish:123 458 3951. Naturligtvis får även andra personer som vill stödja föreningen sätta in ett bidrag.

Föräldraföreningens aktiviteter

Exempel på aktiviteter som föräldraföreningen anordnat/bekostat är spolning av is vid skolan, korvgrillning vid isen, Sakbytardag, filmkväll på påsklovet, Häng med – gemensam promenad/motion och självklart vår stolthet; Aktivitetsplatsen och Dannikeloppet.

Öppen för alla

Dannike föräldraförening är öppen för alla föräldrar/vårdnadshavare med barn i Dannike. Öppna möten hålls varje månad, se anslag på skolan.

Läs tidigare mötesprotokoll här

Föräldraföreningen finns även på Facebook (sluten grupp, ansök om medlemskap): www.facebook.com/groups/dannikeforaldraforening/

Share