Kontakt

Denna site är tänkt att hjälpa oss invånare i Dannike att hålla koll på vad som händer i vår by – möten, regelbundna aktiviteter, särskilda händelser med mera.

Känner du att något saknas här? Vill du bidra med något till hemsidan – text eller bild, kommentera eller fråga något? Kontakta då mig Anette Gissberg på contact@dannike.nu.

Anette Gissberg

Webmaster
Anette Gissberg contact@dannike.nu

Share