Majblommekommittén i Dannike

Majblommans lokalföreningar runt om i Sverige delar ut bidrag till enskilda barn upp till och med 18 år. Syftet med bidragen är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

Majblommans styrka är att vi kan dela ut bidrag nära barnet vilket gör att hjälpen blir effektiv och anpassas till barnens behov. Exempel på beviljade ansökningar är fritidsaktiviteter, kläder, glasögon, sommaraktiviteter, aktiviteter i skolan, en cykel, fritidsutrustning. Bidragen delas ut med hänsyn till barnets bästa. Man söker bidrag från den Majblommeförening där barnen bor och går i skola.

Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation som finns över hela landet. Vi utgår ifrån barnets behov, vilket uppstår just i denna stund för barnet och det är alltid barnets upplevelse vi respekterar.

Om man vill ansöka om bidrag så kan man göra det genom skolsköterskan, kyrkans diakon eller direkt till Majblomman med ansökningsblanketten som finns på hemsidan.

All info finns att söka på Majblommekommittens hemsida på adressen: majblomman.se/Sok-bidrag/. Det går också bra att skicka mail till Majblommeföreningen i Borås: boras@majblommeforening.se

Nyckelpigan inspirerade till 2017 års majblomma

Share