Kyrkan i Dannike

Välkommen att möta våren i och med Dannike kyrka:

Vi bjuder på andakt, sång och musik.

 

Söndag 22 april kl 10.00 i Dannike kyrka

MÄSSA

Jenny Jarvid, präst. Grönahögs kyrkokör sjunger. Under ledning av Mikael Ryde

 

Torsdag 10 maj kl 8.00 vid Dannike hembygdsgård

GÖKOTTA

Bo Sandberg, präst. Mikael Ramström fågelinformation

 

Söndag 20 maj kl 15.00 i Dannike kyrka

SÅNGGUDSTJÄNST PÅ PINGSTDAGEN

Tillsammans med Spontankören, under ledning av Lotta Wendefors. Jenny Jarvid, präst

 

Share