Hembygdsföreningens årsmöte

Välkommen till ÅRSMÖTE med Dannike Hembygdsförening.

Var?

Församlingshemmet, tisdag 19 mars 2019 kl. 18.30

Vad?

Sedvanliga mötesförhandlingar

 

Kaffeservering

Per-Anders Johansson Aplared berättar auktionsminnen

 

 

 

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av justeringsmän för mötet

5. Godkännande av föredragningslista

6. Är årsmötet utlyst i behörig ordning

7. Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelser

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och revisorerna

9. Val av ordförande för föreningen

10. Val av ledamöter i styrelsen

11. Val av två revisorer och en suppleant

12. Val av stugkommitté samt festkommitté

13. Val av ombud till Västergötlands Hembygdsförbund

14. Val av ombud till Borås Hembygdskrets

15. Val av valberedning

16. Fastställande av årsavgift 2020, styrelsen föreslår 50:-/person, 150:- för hela familjen

17. Förslag till aktiviteter under kommande år

18. Övriga frågor

19. Mötet avslutas

De som är på förslag till förtroendeuppdrag är tillfrågade av valberedningen

 

Läs mer här

 

Alla hälsas hjärtligt Välkomna
/Styrelsen

Share