Nyårsdagsgudstjänst

1 januari 2018

Dannike kyrka kl 14.00 Nyårsdagsgudstjänst

Jenny och Tomas Jarvid, predikan, sång och musik.

Share