Taizé-mässa

Söndagar den 21/1 och 18/2 kl 18.00

I Dannike församlingshem – TAIZÉ-MÄSSA

Mässa med mycket ljus och stilla sång, Spontankören leder sången.

Bo Sandberg, präst

Share