Torsdagsvila i Dannike kyrka

Torsdagsvila i Dannike kyrka - 5 maj, 19 maj, 2 juni, 16 juni - kl 18.00-19.00

Välkommen till Torsdagsvila i Dannike kyrka

Välkommen till Torsdagsvila i Dannike kyrka

5 maj, 19 maj, 2 juni, 16 juni

Klockan 18.00-19.00

Torsdagsvila är tänkt att vara en paus i vardagen, en paus för dig som innehåller Tid, Stillhet, Avspänning, Musik, Ord, Ro och Vila

Frågor: Anna Bäckström, diakon, 033-169603

Välkommen
Svenska kyrkan, Toarps församling

Share

Post navigation