Barnkör

Vill du också sjunga?

Nu startar vi åter igång barnkör i Dannike. Tisdagar kl. 14-15:15, för barn i åk 1-3.

Anmälan och frågor:
berit.svensson@svenskakyrkan.se

Välkommen till Dannike församlingshem
/Svenska kyrkan, Toarps församling

Share