Torsdagsvila

En timmes stillhet med tystnad och avspänning, musik och ord på vägen

Torsdagsvila i Dannike församlingshem

Torsdagar, jämna veckor klockan 18-19 (ej skärtorsdag 6 april)

Torsdagsvila i fastetid; en enkel passionsandakt: 23 februari, 9 mars, 23 mars

Torsdagsvila med te och samtal: 4 maj

Torsdagsvila utomhus: Från och med torsdagen den 15 juni till 24 augusti träffas vi utomhus vid Dannike hembygdsgård. Vid dåligt väder – i församlingshemmet.

Kontaktperson: Anna Bäckström, diakon anna.backstrom@svenskakyrkan.se 033-16 96 03

Varmt välkommen!
Svenska Kyrkan i Toarp

Torsdagsvila i Dannike församlingshem
Share