Enkätresultat

Attraktiva Toarp genomförde i början av 2014 en enkätundersökning där vi bland annat tillfrågades om trygghet, boendemiljö, kommunikationer och vad som är viktigaste frågan. Se nedan pdf för resultat för Dannike (sidan 46 ger en bra sammanfattning). Stort tack till alla som svarat.

EnkatundersokningDannike77svar2014

Share

Lämna ett svar