Föräldraföreningsmöte

Nästa föräldraföreningsmöte är den 4 december. Denna gången samkör vi delvis med Dannike IK och mötet börjar därför klockan 18.30.

Vi träffas för att diskutera vad vi kan göra för våra barn och unga i Dannike samt öka samverkan mellan föreningarna.

Har du något du vill framföra men är förhindrad att delta på mötet är du välkommen att höra av dig på mail till dannikeforaldrar@gmail.com

Väl mött!

/Föräldraföreningen i Dannike

Föräldraföreningen i Dannike

Share