Vägarbete pågår

Med början måndag den 7 maj och ett par veckor framöver (lite oklart när asfaltering slutförs) kommer det att vara något begränsad framkomlighet genom Dannike på grund av vägarbete. Vägverket arbetar med att återställa asfalt efter fibergrävning men reparationerna kommer enbart beröra Vägverkets del av vägnätet – det vill säga genomfartsvägar (t ex Länghemsvägen) och infarter/anslutningar till genomfartsvägar.

Arbete utförs dagtid vardagar mellan halv sju på morgonen och fyra-fem på eftermiddagen.

Kör försiktigt!

Ny asfalt på gång efter fibergrävningen

Vägarbete i Dannike from 7 maj

Share