Skärtorsdagsbuffé

Torsdag 29 mars kl 16.00 i Dannike församlingshem

SKÄRTORSDAGSBUFFÉ

Och därefter kl 18.00 i Dannike kyrka

SKÄRTORSDAGSMÄSSA

Jenny Jarvid, präst

Share