Visning av Forsa Kvarn

Lördagen den 17 juni öppnas kvarnen för visning och Ola Johansson berättar om malningsprocessen. Fika med musik – låtar från Sexdrega och Övriga Västergötland.

Share